Slnko nikdy neposiela účty !!!

  • slnko – elektráreň a tepláreň ktorá nikdy neposiela účty
  • krátkodobá návratnosť investícií pri zvyšovaní cien energie
  • ekologicky čistá, nezávislá energia
  • v letnom období možnosť využívania neobmedzeného množstva extrémne teplej úžitkovej vody
  • investícia do solárneho systému zhodnocuje vašu nehnuteľnosť
  • solárnu energiu je možné pomerne dobre využívať aj pri nižšej intenzite slnečného žiarenia
  • životnosť kolektorov je výrazne dlhšia ako u konvenčných vykurovacích systémoch 

 You are visitor no.

Datenschutzerklärung
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!